2- osni sistemi za okretanje

Nosivost i obrtni moment standardnih 2-osovinskih sistema za okretanje i podizanje usklađeni su tako da težište maksimalne težine može biti na razumnoj udaljenosti od ose rotacije. Po pravilu, ovo je oko 100 mm.

Za posebne slučajeve, u kojima je centar gravitacije značajno uklonjen sa ose rotacije i zbog čega je onda potreban relativno visok obrtni moment, rado nudimo i posebna rešenja u kojima se stubovi sa manjom silom podizanja kombinuju sa jačim sistemima za okretanje.

Posebno pri rukovanju velikim, glomaznim radnim komadima kod kojih je teže ispratiti okretanje, preporučuje se površinski senzor kako bi se sprečilo oštećenje On isključuje sistem čim postoji opasnost da se radni predmet okrene na prepreku.

Kao opciju nudimo i kablovski ili radio daljinski upravljač. To znači da operater može da upravlja sistemom sa bilo koje pozicije i da ne mora stalno da ide na kontrolno postolje.

Preuzmi listove sa podacima:

Pregled tehničkih uređaja

ESH 0221 DV2_001

ESH 0421 DV3_001