Dizalice za vagone

Raspon opterećenja dizalica za vagone počinje od sile podizanja od oko 8 tona i ide do 40 tona. Tako veliko opterećenje se može očekivati ako treba podići napunjene četvoroosovinske vagone.

Oblik podizne ruke sličan je obliku podizne ruke za tramvaje i za podzemnu železnicu. Ovo se ne odnosi na dizalice za vagone cisterne. Zbog okruglog poprečnog preseka cisterne i pripadajućih mesta za sakupljanje tereta koji se nalaze dublje unutra, one često moraju biti posebno dugačke.