Servis

Zadovoljni kupci su ključ ponovljene kupovine. Sledeći ovaj princip, ne samo da razvijamo i gradimo pouzdane, robusne sisteme, već ih pratimo i tokom njihovog životnog veka.

Da bi se osiguralo da to nisu samo prazne fraze, Autolift ima potrebne ljudske resurse i zapošljava servisni tim koji čine iskusni zaposleni u kancelariji za podršku i kvalifikovani servisni tehničari. Da bi pokrili što veće geografsko područje, serviseri su angažovani na našim ključnim ciljnim tržištima. To znači da mogu putovati na svoja mesta od kuće a mi sprečavamo ili smanajujemo nepotrebno duga putovanja i vreme odziva.

Osnovne kompetencije našeg servisnog odeljenja su:

Kompetentan savet:

Dobićete brz, kompetentan savet od naše kancelarije za podršku putem e-pošte ili telefona.

Usluga na licu mesta od strane fabričkog servisa za korisnike
 • Naši dobro opremljeni tehničari iz fabričkog servisa za korisnike su uvek u toku i odlično su upoznati sa našim mašinama
 • Servisna vozila:
 • U našim servisnim vozilima uvek imamo na raspolaganju sve uobičajene rezervne delove. Podržavamo vas brzo i lako na licu mesta velikim servisima i uslugama popravki.
Dostupnost rezervnih delova
 • Autolift proizvode odlikuje veoma dug radni vek. Budući da se potreba za rezervnim delovima obično povećava sa starenjem sistema, dostupnost rezervnih delova do visoke ,,starosti životnog ciklusa’’ je od suštinskog značaja.
 • Autolift garantuje dostupnost rezervnih delova do 30 godina a često i duže.
 • Administrativnu obradu vrši naš iskusni tim kancelarije za podršku.
Preventivno održavanje
 • Preventivnim održavanjem zastoji se mogu znatno smanjiti.
 • Fabrička servisna služba dolazi u unapred planirane datume sa odgovarajućim rezervnim i habajućim delovima i izvodi radove na održavanju prema rasporeedu.
 • Sistem se vraća operateru sa vrlo velikom sigurnošću da neće biti neplaniranih zastoja do sledećeg datuma održavanja.
Godišnji pregledi
Godišnji pregledi regulisani su različito od zemlje do zemlje. Na primer, u Nemačkoj je u propisima o sprečavanju nesreća zakonom propisan godišnji pregled (UVV pregled). Naši tehničari će to rado obaviti za vas. Ako se to kombinuje sa godišnjim održavanjem, smanjuju se vaši troškovi i zastoji.
Redizajn

Mnogo toga se može dogoditi i mnogo toga se može promeniti tokom životnog veka proizvoda od 20 i više godina. Operateri se mogu suočiti sa odlukom da prodaju ili odbace sisteme. Ovde profesionalno izvedeni redizajn može predstavljati razumnu i isplativu alternativu. Razlozi za modifikacije mogu biti:

 • Novi / dodatni model vozila sa različitim tačkama podizanja mora biti podignut.
 • Proširuju se postojeće garniture vozova. To se dešava sve češće. Sve više i više pružalaca usluga javnog prevoza povećavaju svoje transportne kapacitete.
  Na primer, umesto sistema 8 potreban je sistem 12 ili 16. Mi isporučujemo dodatne dizalice i integrišemo ih u postojeći sistem upravljanja.
 • Sistem mora biti doveden na trenutni nivo bezbednosti zbog zakonskih propisa ili na zahtev kupca.
Reparacija
U zavisnosti od učestalosti upotrebe, pažljivosti rukovaoca i doslednosti održavanja, sistemi završavaju svoj radni vek nakon određenih godina upotrebe. Sada se mogu rashodovati ili reparirati. Sistem se vraća u fabriku i demontira. Čelične komponente su peskane a varovi su podvrgnuti ispitivanju pukotina. Zatim se delovi ponovo farbaju i ponovo sastavljaju. U zavisnosti od stanja, vreteno, navrtke, ležajevi itd. se ponovo koriste ili zamenjuju novim.
Koordinacija ugradnje / timovi za ugradnju


Ugradnja podzemnih sistema posebno treba da bude dobro isplanirana i pripremljena. To se dešava-ponekad već u fazi projekta-u našem projektnom odeljenju ili putem našeg tehničkog odeljenja prodaje. Međutim planiranje i dalje može biti tako dobro ako je primena neadekvatna. Zbog toga imamo svoje montažne timove koji prate instalaciju ili je izvode na zahtev.

Ovi timovi su dobro uvežbani i često se upoznaju sa sistemima tokom fabričkog testa prihvatanja (FAT). Navikli su na dugoročne međunarodne zadatke širom sveta a takođe mogu da improvizuju ako je potrebno i reše probleme koji se iznenada pojave. Važna je primopredaja krajnjem kupcu na vreme.