Kuito, glavni grad Ekvadora, nalazi se na nadmorskoj visini od 2.850 m u podnožju Anda. Kao i u svim velikim gradovima sa više od 2 miliona stanovnika, javni prevoz je veliki problem. Linija metroa Kuito, koja se gradi od 2013. godine, donosi veliko olakšanje. Sa...

opširnije