3-osni sistemi za okretanje

Trenutno nudimo 2 kinematička koncepta za 3-osne sisteme okretanja i podizanja S jedne strane je sistem sa 1 stubom u kojem je druga okretna ploča pričvršćena na kraj rotirajuće horizontalne grane i, sa druge strane, sistem sa 2 stuba u kojem se još jedna okretna ploča nalazi u centru rotirajuće spojne grede.

Kao i za sve naše uređaje, nudimo i kontrole frekventnih regulatora za rotacione pogone 3-osnih uređaja za okretanje i podizanje. Ovo omogućava kontinuirani izbor brzine rotacije.

Preuzmi listove sa podacima:

Pregled tehničkih uređaja