Prilagođena/ Posebna rešenja

Naš proizvodni asortiman uređaja za okretanje i podizanje razvio se tokom nekoliko godina i podražava uobičajene industrijske zahteve. Međutim, zbog naše globalne posvećenosti, stalno nailazimo na posebne slučajeve sa različitim zahtevima.

Na primer, može se desiti da relativno snažni rotacioni pogoni moraju da se kombinuju sa relativno „malim“ stubovima za podizanje. Ovo može biti zbog činjenice da se rastojanje centra gravitacije u odnosu na osu rotacije značajno menja tokom obrade – na primer zbog zavarivanja teških komponenti van centra – ili ako se na mašini obrađuju različiti radni komadi iste rotacione jedinice za podizanje a nije ih moguće stegnuti na takav način da se obezbedi odgovarajući obrtni moment.

slika sledi

Još jedan dobar primer prilagođenih rešenja su sistemi/uređaji za okretanje kompletnih vagona za remont. Između 2 stuba za podizanje podiže se poprečna greda. Rotacioni pogon omogućava da se kompletan vagon okrene i tako isprazni ili ergonomski obradi.

slika sledi