Posebna oprema

Gde god se podižu teški tereti i pod njima obavlja posao, rado ćemo doprineti svojim znanjem i iskustvom. Zahvaljujući našem velikom razvojnom odeljenju u mašinskoj, kao i u električnoj i softverskoj oblasti, u mogućnosti smo da odgovorimo na posebne zahteve ili da razvijemo posebne uređaje.
Uređaji za podizanje i okretanje

Još jedno važno poslovno područje Autolifta su uređaji za podizanje i okretanje za industrijski sektor. Detaljne informacije o tome možete pronaći ovde.

Dizalice za autobuse i kamione

Sistemi za podizanje za održavanje kamiona i autobusa kao i druga teška komercijalna vozila, kao što su građevinske mašine, poljoprivredne mašine i avionski traktori, takođe su deo proizvodnog portfolija kompanije Autolift. Prodaju na ovom polju obavlja naša sestrinska kompanija IME Light GmbH. Detaljne informacije o tome možete pronaći ovde.

Mobilna dizalica Profimaster 3000

Mobilna dizalica Profimaster 3000 omogućava ergonomski rad u oblasti karoserije i farbanja automobila i kombija. Detaljne informacije o tome možete pronaći ovde.

Podizač mašine

U konstrukciji vozila, mašina i postrojenja uvek postoje izazovni problemi za dizanje ili manipulaciju teškim delovima koji se ne mogu rešiti tako dobro konvecionalnom opremom za dizanje, kao što su unutrašnji kranovi, viljuškari ili električni stakeri. Budući da je u takvim slučajevima često potrebno raditi pod opterećenjem, ovo je jedno optimalno polje aktivnosti za Autolift.

Dobar primer su posebne mašinske dizalice za postavljanje kompletnih plafona vozila na tramvaje. Krov vozila koji treba ugraditi drži mašinska dizalica i vozilo se gura unutra. Mašinska dizalica se zatim pomiče prema gore i postavlja komponentu. Budući da su ljudi ispod tereta tokom naknadnog fiksiranja i montaže, samoosiguravajuća vretena za podizanje savršeno su rešenje za dizanje.

Rotirajuće makazaste dizalice

Kombinacija naših okretnih stolova i makazastih dizalica.

Utovar automobila

Rampe za utovar podesive po visini su neophodne za brzi utovar automobila na brodove ili železničke vagone. S obzirom na to da se ljudi nalaze na kao i ispod ovih rampi, sigurnosni zahtevi su odgovarajuće visoki. Ovo je naš zadatak: Bezbedno dizanje teških tereta ispod kojih su ljudi.