Uređaji za podizanje i okretanje podvozja

Da bi se efikasno i ergonomski izveli razni radovi na održavanju podvozja, oni se moraju rotirati. Na primer, motori sa jednim točkom na podvozju tramvaja mogu se ekonomično ukloniti ili ugraditi samo kada se okrenu. Rotacioni sistemi za podizanje takođe su nezaobilazna pomoć pri popravljanju (ponovnom zavarivanju) i farbanju okvira podvozja.