Dizalice za podvozja

Za ergonomski rad na podvozjima potrebno ih je podići na razumnu radnu visinu. U zavisnosti od toga kako su organizovani procesi rada i od lokalnih uslova, podvozja se podižu na opremu za dizanje pokretnim kranom ili guraju na šine ispred opreme za dizanje. Autolift izrađuje podiznu ruku prema potrebi kupca.