Posebni dizajni

Zahvaljujući velikom razvojnom odeljenju sa trenutno 10 dizajnera mehanike i 6 programera, Autolift je u stanju da odgovori na posebne zahteve kupaca. Ova orijentacija prema kupcu i entuzijazam za razvoj takođe se ogledaju u velikoj paleti proizvoda. Evo nekoliko primera:
Bežično kontrolisane dizalice

kabellose hebeboeckeime-autolift-kabellose-mobile-hebeeinrichtungZa sinhrono podizanje nekoliko dizalica i nadgledanje i upravljanje sigurnosnom opremom, dizalice moraju biti električno povezane sa kontrolnom pločom. To se može učiniti kablovskom ili radio vezom, tj. bežično. U ovom slučaju ne postoje opasnosti na putu, ne moraju da se polažu kablovi preko koloseka i kao takva dizalica je mnogo fleksibilnija, te se sistem dizalica do 28 dizalica ili delimične jedinice mogu fleksibilno koristiti na različitim kolosecima.

Bežične master/slave jedinice
GU osnovi, kombinacija master/slave je sistem sa 2 kontrolne table. Po jedna za svaku stranu koloseka. Prednost je u tome što se sistem može sinhrono pokrenuti sa obe strane koloseka i ne morate ići na drugu stranu. Ako je potrebna veza između dve konzole uspostavljena bežično, nije potrebno postavljati kablovi ni iznad ni ispod koloseka. Master/slave sistem kontrolnih tabli se obično bira za veće jedinice jer ga je moguće podeliti zahvaljujući postojanju dve kontrolne table. Na primer, sistem sa 16 dizalica može se podeliti na dva sistema sa po 8 dizalica i koristiti se nezavisno jedan od drugog.
Dizalice sa dvostrukim vretenom

Ako se tačka kontakta karoserije nalazi u zoni podvozja, dizalice sa dvostrukim vretenom su idealno rešenje za odvajanje podvozja od karoserije. U ovom specijalnom rešenju, vretena uklj. sistem navrtski i nosač su postavljeni jedan iza drugog ili jedan pored drugog i podržani su u istim stubom.

Dizalice na baterije

FZa poseban projekat u Rusiji, Autolift je razvio dizalice nosivosti 8 tona na baterije. One se koriste u području bez napajanja strujom, pa je kupcu bilo lakše da napaja dizalice baterijama umesto da ožiči to područje. Samo se baterije premeštaju u drugo područje radi punjenja. Budući da dizalice međusobno komuniciraju putem daljinskog upravljača, sistem uopšte ne zahteva kablove.

Kroz ovaj projekat, Autolift je iskoristio priliku da stekne iskustvo i izgradi know-how, jer to će sigurno biti u sve većoj upotrebi u budućnosti sa brzim razvojem kapaciteta baterija.

Podešavanje ruke za podizanje pod teretom

Za zamenu podvozja preporučujemo opciju: ,, Podešavanje nosača terete pod opterećenjem.’’ Ovo se koristi- bilo ručno ili pomoću elektromotora, u zavisnosti od verzije-za pomeranje kompletne karoserije vozila poprečeno na osu koloseka pomoću malih vretena u nosaču terete i da kompenzuje bilo koje neusklađenosti.