Iznajmljivanje sistema

Proizvođačima železničkih vozila ili železničkim kompanijama često su potrebni iznajmljeni sistemi na ograničeno vreme. S jedne strane da bi odradili veće projekte koji premašuju redovne kapacitete ili s druge strane za obradu većih konverzija ili revizija.

Autolift nudi sisteme za iznajmljivanje za takve slučajeve. Sledeći sistemi su trenutno u opticaju, dostupnost mora biti pojedinačno uskladjena sa prodajnim timom:

• 2 jedinice
4×12 tona

Datasheet za direktno
otvaranje i preuzimanje

• 3 jedinice
4×12 tona sa malom osnovnom visinom

Datasheet za direktno
otvaranje i preuzimanje

• 2 jedinice
28081/400-700/600-2.400; 8×35 tona sa motorizovanim podešavanjem prihvata teret pod teretom

Datasheet za direktno
otvaranje i preuzimanje