Dizalice za podizanje teških zglobnih vozova

Budući da je odvajanje zglobnih vozova veoma dugotrajno, oni se obično kompletno podižu. Sinhronizacija se vrši pomoću PLC kontrole i odgovarajućih senzora. Softver je razvijen u našem sopstvenom softverskom odeljenju i prilagođen određenom projektu. Tako se zglobni vozovi sa bilo kojim brojem vagona mogu podići. Već su isporučeni sistemi za do 8 vagona (32 sinhronizovane dizalice), trenutno se planiraju veći sistemi sa do 12 vagona.