Državna železnička kompanija ONCF Marocco Railways je najveći pružalac javnog prevoza u Maroku sa mrežom ruta dužine 3.815 km. 64% mreže ruta je elektrificirano, a linija za brzi tranzit Tanger -Casablanca uskoro će biti otvorena kao prva linija za brzi tranzit na afričkom kontinentu. Za neophodne radove na održavanju velikog postojećeg voznog parka (230 lokomotiva, 585 vagona, …), Autolift je isporučio sistem za podizanje ESSH-320161 (16 dizalica, svaka nosivosti 20 tona) za depo ERAC u Casablanci. Prema marokanskim propisima (EN 1493 se tamo ne primenjuje) statičko ispitivanje je izvedeno sa 50% preopterećenja na licu mesta. U tu svrhu uspešno je podignuta lokomotiva E1250 od 120 tona sa svakom grupom od po 4 dizalice. U budućnosti će se kompleti ZM i Z2M Ansaldo Breda servisirati sa jedinicom za podizanje u svakodnevnim aktivnostima.