S potešením oznamujeme inštaláciu 3 najmodernejších 3-osových rotačných zdvíhacích systémov v závode Alstom v maďarskom Matranovaku Tieto moderné systémy boli špeciálne vyvinuté na výrobu podvozkov pre železničné vozidlá a ponúkajú pozoruhodné technické špecifikácie a výhody.

Hlavné vlastnosti zariadení:

  • Dĺžka výložníka: 3 metre
  • Nosnosť: 7 ton
  • Krútiaci moment: 12 000 Nm na stĺpe a 3 000 Nm na výložníku

Táto inovatívna technológia zdvíhacieho stĺpa umožňuje presnú a efektívnu výrobu, ktorá spĺňa vysoké požiadavky a normy spoločnosti Alstom. Tieto systémy zlepšujú nielen výrobnú kapacitu, ale aj kvalitu a bezpečnosť pri výrobe podvozkov pre železničné vozidlá.

Sme hrdí na to, že môžeme podporovať spoločnosť Alstom v jej úsilí vyrábať najmodernejšie železničné vozidlá, ktoré sú známe po celom svete svojou spoľahlivosťou a výkonnosťou. Táto investícia do modernej výrobnej technológie zdôrazňuje náš záväzok k inováciám a kvalite v odvetví železničných vozidiel.

Sledujte ďalšie aktuálne informácie o našich najnovších technológiách a projektoch.