Państwowe Przedsiębiorstwo Kolejowe ONCF Marrocco Railways jest największym producentem transportu publicznego w Maroku z siecią o długości 3.815 km. 64% sieci jest zelektryfikowane, a wraz z linią szybkiej kolei Tanger – Casablanca ma zostać otwarta pierwsza linia szybkiej kolei na kontynencie afrykańskim.

W celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na dużej istniejącej flocie (230 lokomotyw, 585 wagonów) Autolift dostarczył system ESSH-320161 (składający się z 16 kolumn, o udźwigu 20 ton każda) do zajezdni ERAC w Casablance. Zgodnie z przepisami marokańskimi (norma EN 1493 nie ma tam zastosowania) na miejscu przeprowadzono test statyczny z 50% przeciążeniem. W tym celu podniesiono 120t lokomotywę typu E1250 z wynikiem pozytywnym przy użyciu każdej grupy 4 podnośników.

W przyszłości za pomocą systemu podnoszenia będą obsługiwane zestawy ZM i Z2M Ansaldo Breda.