Kuito, glavni grad Ekvadora, nalazi se na nadmorskoj visini od 2.850 m u podnožju Anda. Kao i u svim velikim gradovima sa više od 2 miliona stanovnika, javni prevoz je veliki problem. Linija metroa Kuito, koja se gradi od 2013. godine, donosi veliko olakšanje. Sa dužinom od 22 km povezuje stanice Kuitumbe i Labrador. U Kuitumbeu se nalazi i novoizgrađeni depo u kojem se servisiraju vozovi CAF -a i različita vozila za održavanje. U tu svrhu, Autolift je isporučio 2 pokretna sistema za podizanje od 24 dizalice sa nosivošću od 10 tona. Zbog učestalih zemljotresa, oni su po želji kupca fiksirani ankerima i na taj način svoju uslugu obavljaju „dobro osigurani“ na skoro 3.000 m nadmorske visine.