3-osiowe obrotowe systemy podnoszące

Obecnie oferujemy 2 koncepcje kinematyczne dla 3-osiowych obrotowych systemów podnoszenia. Z jednej strony system 1-kolumnowy, w którym drugi stół obrotowy jest przymocowany do końca obracającego się wysięgnika poziomego, a z drugiej strony system 2-kolumnowy, w którym kolejny stół obrotowy znajduje się w środku obracającej się belki łączącej.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych urządzeń, oferujemy również sterowanie przetwornicą częstotliwości dla napędów obrotowych 3-osiowych obrotowych systemów podnoszenia. Pozwala to na bezstopniowy wybór prędkości obrotowej.

Pobieranie

Przegląd wartości technicznych