OBROTOWE SYSTEMY PODNOŚNIKÓW DO WÓZKÓW KOLEJOWYCH

Dla efektywnych i ergonomicznych prac konserwacyjnych na wózkach, muszą one być obracane. Na przykład silniki jednokołowe wózków tramwajowych można zdemontować lub zamontować w sposób ekonomiczny tylko po ich obróceniu. Obrotowe systemy podnoszenia są również nieodzowną pomocą przy naprawach (spawanie) i malowaniu ram wózków.