1-osiowe systemy obrotowe

Najprostszym 1-osiowym systemem obrotowym jest model 1-kolumnowy napędzany ręcznie. Największą wersją jest model 2-kolumnowy z elektrycznym napędem obrotowym i momentem obrotowym 10 000 Nm.

Jeśli systemy te są używane do prac spawalniczych, zalecane jest zastosowanie przepustu prądu spawania 350A. Umożliwia to nieskończoną rotację bez przeszkadzających kabli uziemiających ograniczających prace spawalnicze. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich naszych obrotowych systemów podnoszenia.

Pobieranie

Przegląd wartości technicznych