MANEWROWANIE LOKOMOTYWAMI I WAGONAMI DO 100 TON

Dla lokomotyw, tramwajów, do 2 sprzężonych wagonów osobowych lub do 4 sprzężonych wagonów towarowych. Podobnie jak cała seria, również ta jest zaprojektowana jako pojazd dwukierunkowy. Zmiana toru lub przemieszczenie się po pracy do magazynu w celu naładowania baterii jest więc bezproblemowe.