OBROTNICE KOLEJOWE DO WÓZKÓW / OBROTNICA DO WÓZKÓW KOLEJOWYCH

Zaraz po zdjęciu i wyciągnięciu wózka spod pociągu, trafia on zazwyczaj do warsztatu wózkowego w celu dalszej obróbki. Najłatwiej jest to zrobić na szynach.

Niezbędnych zmian kierunku lub toru jazdy dokonuje się za pomocą odpowiednio dobranych wielkościowo obrotnic, które montuje się w poziomie. Obraca się je ręcznie lub elektrycznie.