Pociągi FLIRT firmy Stadler są wyposażone w wózki Jakobsa. Oznacza to, że dwa kolejne nadwozia wagonów są zawsze podparte wspólnym wózkiem. Tylko zewnętrzne wagony są wyposażone w wózki z napędem na początku i końcu pociągu. Podczas podnoszenia pociągów FLIRT, 4 skrajne podnośniki są zatem poddawane największemu obciążeniu.

Firma Autolift wzięła to pod uwagę dostarczając nowy system podnośników dla 4 wagonów do Stadler Service Polska Sp. z o.o. w Łodzi / Polska, projektując 4 skrajne podnośniki dla obciążenia 18 ton i pozostałe, wewnętrzne podnośniki dla 12 ton. Dodatkowo dźwigniki 18 tonowe wyposażone są w wysoko położone kowadło, a dźwigniki 12 tonowe w niskie kowadło.

Ponieważ firma Stadler Service Polska Sp. z o.o. otrzymała już identyczny system w 2018 roku, po połączeniu obu systemów podnośników mobilnych można podnieść pociąg FLIRT z 8 wagonami. Udźwig całego systemu w tym przypadku wynosi 432 tony (8x18ton + 24x12ton). Oba systemy mogą być używane razem lub osobno. Jest to rozwiązanie specjalnie dostosowane do potrzeb klienta, które oferuje firma Autolift GmbH.

Systemy te są wykorzystywane do konserwacji i naprawy 54 pojazdów FLIRT spółek Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Polskie Koleje Państwowe IC, Koleje Śląskie i Koleje Mazowieckie.