Poza solidną konstrukcją i intuicyjną obsługą, mobilne podnośniki kolumnowe firmy Autolift charakteryzują się również łatwą konfiguracją i uruchomieniem. Szczególnie w czasach Covid 19 jest to zaleta, której nie należy lekceważyć. Działają zgodnie z godnie z zasadą: Plug & Play.

Na przykład w marcu 2021 roku firma RATEK Oy, nasz lokalny partner w Finlandii, była w stanie szybko zainstalować i uruchomić system mobilny składający się z 8 mobilnych podnośników, każdy o udźwigu 8 ton, dla Zarządu Transportu Miejskiego w Helsinkach (HKL) Finlandia.

Podnośniki, które zostały dokładnie przetestowane w fabryce, były ustawione jedynie za pomocą wózka widłowego, a kable podnośników do sterowania i zasilania podłączone są do panelu sterowania. Po dostarczeniu napięcia do panelu sterowania i sprawdzeniu czujników za pomocą listy kontrolnej, uruchomiono pierwszy próbny podnośnik i przekazano do użytku kolejnemu zadowolonemu klientowi Autolift.